TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ : 107A Thanh Niên, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3892053 (phòng Hành chính - Tài vụ), 0256.3892319 (phòng Quản lý đào tạo).

Email : ttgdtxtinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

LIÊN HỆ

Liên kết hệ thống