Kết quả thi chứng chỉ CNTT cơ bản các đợt

02/12/2020 : 14:12

Kết quả thi chứng chỉ CNTT cơ bản các đợt tại Trung tâm GDTX Bình Định. Anh/chị  xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Liên kết hệ thống