Ban Giám đốc

15/06/2020 : 14:06
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Nguyễn Tấn Nha

  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914 031 999
  • Email:
   ntnha.gdtxbd@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Nguyễn Văn Bê

  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914 240 755
  • Email:
   vanbe1963@gmail.com

 

Liên kết hệ thống