Phòng Quản lý Đào tạo

16/06/2020 : 11:06
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:
   Ngô Văn Lộc
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng 
  • Điện thoại:
   0985013733
  • Email:
    loc.ngovan@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Trần Đức Được

  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng 
  • Điện thoại:
   0914427741
  • Email:
   tranducduoc1973@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Nguyễn Văn Ba

  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934256278
  • Email:
   vanbaqnh@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Dương Thị Duyên

  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987538864
  • Email:
   duyenduong87@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Bùi Thị Tiên Phúc

  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935994595
  • Email:
   hapu19188@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Nguyễn Vũ Trung Thịnh

  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359750144
  • Email:
   nvtt1999hv2014@gmail.com

 

Liên kết hệ thống