Tin tức sự kiện

  • Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên

    13/06/2020 Xem chi tiết...

    Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực vừa tổ chức phiên họp thứ nhất của tiểu ban Giáo dục thường xuyên (GDTX) và học tập suốt đời với nội dung hoàn thiện các mô hình GDTX theo quy định tại Luật Giáo dục 2019....