Kế hoạch thi chứng chỉ CNTT cơ bản năm 2024

17/02/2024 : 09:02

Kế hoạch thi chứng chỉ CNTT cơ bản năm 2024 tại Trung tâm GDTX Bình Định, anh/chị xem chi tiết trong thông báo sau.

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Tin liên quan

Liên kết hệ thống