Giới thiệu chung

15/06/2020 : 14:06

1. Quá trình hình thành

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Định là Trường quản lý kinh tế tại chức tỉnh Nghĩa Bình, được thành lập tại quyết định số: 216-ĐTTS/UB ngày 15/02/1977 của UBND tỉnh Nghĩa Bình. Qua 40 năm hoạt động, Trung Tâm đã trãi qua nhiều tên gọi khác nhau theo chủ Trương sắp xếp tổ chức (đổi tên, hợp nhất, chia tách) và giao nhiệm vụ của UBND tỉnh. Tên gọi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định từ tháng 5/1994 đến nay (theo Quyết định số 1188/QĐ-UB, ngày 07/4/1994 của UBND tỉnh Bình Định).

2. Tổ chức hoạt động

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân, hoạt động theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX” được ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm GDTX tỉnh là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội …) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.

Trung tâm GDTX tỉnh là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung học, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình thêm những hiểu biết cần thiết để hòa nhập vời cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc.

Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường đại học, Cao đẳng công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn mà địa phương có nhu cầu.

Hiên tại và sắp tới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Trung Tâm gồm:

Các lớp THPT hệ Giáo dục thường xuyên

Tổ chức dạy học Trung học phổ thông hệ GDTX (tuyển vào lớp 10, 11, 12 khoảng 200 hviên/năm)

Liên kết đào tạo: (hệ Vừa làm vừa học, Từ xa)

- Ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính – ngân hàng, kinh doanh ngoại thương, luật kinh tế, kinh tế học, quản lý đất đai, kinh tế và quản lý dự án, …

- Ngành kỹ thuật: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu dường, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện, Xây dựng thủy lợi – thủy điện, …

- Ngành xã hội nhân văn: Luật, Báo chí, Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Anh văn, …

- Ngành sư phạm: Sư phạm mẫu giáo, Giáo dục tiểu học, sư phạm toán; lý; hóa; sinh; ngữ văn, công nghệ thiết bị trường học, …

(các ngành đào tạo thay đổi hàng năm theo nhu cầu xã hội)

Các khóa bồi dưỡng:

Tiếng Dân tộc, Ngoại ngữ, Ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng văn hóa – luyện thi, các chuyên đề cập nhật nâng cao kiến thức về kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, …

3. Quy mô và hiệu quả đào tạo

Quy mô: lưu lượng hàng năm khoảng 3000 học viên, bao gồm nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau, bậc học khác nhau, phương thức học khác nhau.

Trong đó:

- Tuyển mới hàng năm khoảng: 400 – 600 hviên

- Tốt nghiệp ra trường hàng năm khoảng: 300 – 400 hviên

Hiệu quả đào tạo:

Qua 40 năm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đã có trên 1 vạn học viên tham gia các khóa bồi dưỡng dài hạn về quản lý kinh tế ngành (thời kỳ 1977 – 1987), và bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thời kỳ đổi mới. Đã có trên 6000 học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đang công tác ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị từ xã phường đến huyện, tỉnh, nhiều người trong số đó đã và đang giữ vị trí là cán bộ chủ chốt của tỉnh và huyện, nhưng đông đảo nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của hầu khắp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tuy còn nhiều tồn tại bất cập, nhưng tính hiệu quả thiết thực của phương thức liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định đã được khẳng định - đó là:

- Góp phần đưa kiến thức khoa học, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ từ nhiều Trường đại học về địa phương, phục vụ thiết thực nhu cầu học tập của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ cho đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động để thích ứng với nhu cầu công tác, việc làm ngày càng nâng cao trong điều kiện mới.

- Đào tạo gắn với sử dụng tại chỗ (vừa làm vừa học), tức là đào tạo theo địa chỉ và nhu cầu thiết thực của người học, là một giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng “lãng phí” về đào tạo trong xã hội hiện nay.

- Góp phần chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho động đảo cán bộ viên chức và cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Người chưa có việc làm, trong quá trình học tập hoặc sau khi tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm thuận lợi hơn.

- Kinh phí đào tạo tương đối phù hợp với người có thu nhập thấp và trung bình.

Từ thực tiễn nêu trên có thể khẳng định Trung tâm GDTX là một mô hình, là một giải pháp hiệu quả để thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, phổ cập kiến thức, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, tạo cơ hội cho mọi người được tiếp cận với giáo dục để hòa nhập với cộng đồng và mưu cầu hạnh phúc.

4. Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định tinh gọn, biên chế đủ đảm bảo hoạt động gồm:

- Ban giám đốc: Quản lý, điều hành mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở Trung Tâm.

- Phòng Hành chính – Tài vụ: tham mưu và quản lý toàn bộ hoạt động về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính - quản trị, phương tiện và hậu cần phục vụ, an ninh trật tự.

- Phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo bồi dưỡng đến khi kết thúc khóa học.

Liên kết hệ thống