Thông báo về việc làm thủ tục miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên hình thức ĐTTX và VLVH năm 2021 đợt 3

27/10/2021 : 07:10

Thông báo về việc làm thủ tục miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên hình thức ĐTTX và VLVH năm 2021 đợt 3. Anh/chị xem chi tiết tại đây:

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Tin liên quan

Liên kết hệ thống