Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Đấu thầu qua mạng, Đấu thầu cơ bản

20/07/2020 : 10:07

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Đấu thầu qua mạng, Đấu thầu cơ bản tại Trung tâm GDTX Bình Định.

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Tin liên quan

Liên kết hệ thống