Thông báo về mức thu và thủ tục miễn học phí các lớp THPT(GDTX) năm học 2021 - 2022

17/06/2020 : 15:06

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định thông báo về mức thu học phí và chế độ miễn học phí cho học sinh các lớp GDTX  như sau

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Liên kết hệ thống