Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

13/06/2020 : 10:06

Thông tin chi tiết về đối tượng tuyển sinh, thời gina nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, quyền lợi người học... Học viên xem chi tiết trong thông báo sau.

 

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Liên kết hệ thống