JA slide show

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 hệ đào tạo Từ xa - ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 15:59

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 11/2015 - 3/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:04

Kế hoạch thi tốt nghiệp 05-06/12/2015 các lớp Hệ Đào tạo Từ xa - TTĐTTX - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015 - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp lớp SP Kỹ thuật khóa 1 hệ Từ xa - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 08:42 Xem chi tiết...

HỌC E-LEARNING – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

Email In PDF.

HỌC E-LEARNING – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 10:25 Xem chi tiết...

Lịch thi kết thúc học phần năm 2015 lớp ĐHSP Tin học , Thiết bị trường học, SP Kỹ thuật hệ Từ xa - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 08:37

Đại học Huế tuyển sinh đào tạo Đại học theo hình thức Từ xa

Email In PDF.

Đại học Huế tuyển sinh đào tạo Đại học theo hình thức Từ xa

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 10:18

Lịch học năm 2015 lớp ĐHSP Tin học khóa 1, Thiết bị trường học, SP Kỹ thuật hệ Từ xa - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấn vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 7 2015 15:05

Hướng dẫn xem điểm thi hệ Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI

SINH VIÊN HỆ TỪ XA TRƯỜNG ĐH MỞ TP HCM

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 08:14 Xem chi tiết...

Trang 1 trong tổng số 2

Joomlart