JA slide show

Hướng dẫn đường đi đến Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, 107A Thanh Niên, Quy Nhơn

Email In PDF.

Bản đồ đường đi đến Trung tâm (google map)...

Chú ý: Ngay góc cua đường Tô Hiến Thành và Thanh Niên là Trung tâm GD Nghề nghiệp-GDTX Quy Nhơn, đi thẳng vào đường Thanh Niên khoảng 70 mét mới đến Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định.

Danh sách Khách sạn, nhà nghỉ gần Trung tâm

Joomlart