JA slide show

Kế hoạch tập trung học và thi đợt hè 2019 các lớp GDMN, GDTH hệ VLVH – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế

Email In PDF.

Kế hoạch tập trung học và thi đợt hè 2019

các lớp GDMN, GDTH hệ VLVH – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế

 

- Thời gian học, thi: Từ 03/06/2019 đến 04/08/2019 (dạy tập trung liên tục)

- Lịch thi học phần:

+ Đợt 1: Từ ngày 25/05 đến 26/05/2019 (Thi lại)

+ Đợt 2: Từ ngày 29/06 đến 30/06/2019

+ Đợt 3: Từ ngày 10/08 đến 11/08/2019

Kế hoạch cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau.

Joomlart