JA slide show

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH; Bồi dưỡng chuyên đề; Lớp 10,11, 12 hệ GDTX

Email In PDF.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

ĐẠI HỌC HỆ VLVH  (văn bằng 1, văn bằng 2, liên thông)

1. Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Công nghệ thiết bị trường học, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Thông tin thư – Thư viện,…

Mời xem thông báo

2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngànhh Sư phạm thiết bị công nghệ trường học

Mời xem thông báo

3. Luật, Quản lý Nhà nước, Quản lý Văn hóa, Công tác xã hội, Công nghệ thông tin, Kế toán, Ngôn ngữ Anh,…

Mời xem thông báo

4. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mời xem thông báo

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

Mời xem thông báo

2. Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên bậc THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non

Mời xem thông báo

3. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch

Mời xem thông báo

4. Tổ chức thi chứng chỉ Anh văn B,C và Ứng dụng Công nghệ thông tin

Mời xem thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12 HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Joomlart