Thông báo kế hoạch thi chứng chỉ CNTT cơ bản tháng 06/2021

08/03/2021 : 16:03

Thông báo kế hoạch thi chứng chỉ CNTT cơ bản tháng 03/2021,  cụ thể như sau

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Tin liên quan

Liên kết hệ thống