Kết quả thi chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 10/2020

02/12/2020 : 14:12

Kết quả thi chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 10/2020 tại Trung tâm GDTX Bình Định. Anh/chị  xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Liên kết hệ thống