Thông báo tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 19,20/12/2020

05/11/2020 : 15:11

Thông báo  tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 19,20/12/2020. Anh/chị xem chi tiết trong thông báo

Tập tin đính kèm : Bấm vào đây để tải về

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập