Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2019

13/06/2020 : 10:06

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đã được UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động văn thư, lưu trữ trường học;

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định liên kết với Trường Đại học Nội vụ, Phân hiệu Quảng Nam thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, bao gồm: trường mầm non; trường mẫu giáo; nhà trẻ; trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.

2. Nội dung bồi dưỡng (gồm 08 mô đun)

Đại cương về công tác văn thư  lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Tổ chức hành chính nhà nước và hệ thống giáo dục quốc dân; Nghiệp vụ văn phòng; Nghiệp vụ văn thư; Nghiệp vụ lưu trữ; Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư – lưu trữ; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Thực hành và kiểm tra cuối khóa học.

3. Thời lượng, địa điểm

- Thời lượng: gồm 121 tiết lý thuyết, 89 tiết thực hành và tự học

- Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 7/2019

- Địa điểm: tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4. Quy định về cấp chứng chỉ:

Theo quy định của Trường Đại học Nội vụ, học viên sẽ được cấp chứng chỉ lớp “Bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông” sau khi hoàn thành chương trình học.

5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên (bao gồm cả tài liệu học tập).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn, Bình Định – Điện thoại: 0256.3892319 hoặc 0914 427 741(ông Trần Đức Được),

Email: tranducduoc1973@gmail.com ;    Website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

Tin liên quan

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập