Phòng Hành chính - Tài vụ

16/06/2020 : 11:06

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TÀI VỤ

 

Trưởng phòng: Hồ Trung Phong

ĐT: 0256.3892053

Email: phong.ttgdtxbd@gmail.com

 

Kế toán: Đặng Lê Hồng Hạnh

ĐT: 0256.3892053

Email: danghanh0111@gmail.com

 

Thủ quỹ: Trương Thị Yến Nhi

ĐT: 0256.3892053

Email: yennhitruong89@gmail.com

 

Chuyên viên: Cù Minh Lộc

ĐT: 0256.3892053

Email: cungocminhloc@gmail.com

 

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập