Phòng Quản lý Đào tạo

16/06/2020 : 11:06

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Trưởng phòng: Ngô Văn Lộc

ĐT: 0256.3892319

Email: loc.ngovan@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Trần Đức Được

ĐT: 0256.3892319

Email: tranducduoc1973@gmail.com

 

Giáo viên: Dương Thị Duyên

ĐT: 0256.3892319

Email: duyenduong87@gmail.com

 

Giáo viên: Bùi Thị Tiên Phúc

ĐT: 0256.3892319

Email: hapu19188@gmail.com

 

Giáo viên: Nguyễn Văn Ba

ĐT: 0256.3892319

Email: vanbaqnh@gmail.com

 

Chuyên viên: Trần Thị Nga

ĐT: 0256.3892319

Email: ngatran64@gmail.com

 

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập